Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Mítov

Památkově chráněné územíMítov
Rejstříkové číslo84808
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecNové Mitrovice

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Mítově je vymezen hranicí, která začíná na severozápadním okraji obce u p. č. 56/2, na severu pokračuje podél p. č. 92/1, 94/1, 139/1, dále vede podél p. č. 131, 81, 130, běží podél severní strany komunikace p. č. 917 a napojuje se na severní hranici p. č. 26, 179, 180, 181, 29, pokračuje podél komunikace p. č. 904, kterou překračuje, a obíhá p. č. 30, pokračuje podél komunikace p. č. 894, poté běží po severním břehu Jalového potoka p. č. 899, přechází jej a podél východních stran p. č. 898, 40, 597/6 míří k jihu k cestě, kde se lomí k západu, na jihu vede podél komunikace p. č. 580, kopíruje východní stranu p. č. 608, přetíná komunikaci p. č. 893 a běží podél její západní strany, obíhá p. č. 622, dále pokračuje podél p. č. 625/2, překračuje komunikaci p. č. 879/1, pokračuje podél p. č. 46, přetíná komunikaci p. č. 876, podél které pokračuje, dále vede podél komunikace p. č. 848 a 851/2, lemuje p. č. 68, 65, 64 a komunikaci p. č. 855, obíhá p. č. 811, přetíná Jalový potok p. č. 908, obíhá p. č. 59, pokračuje podél p. č. 1, 857, 87, 88/1, 90 a 56/2, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
kostel sv. Jana Nepomuckého Nové Mitrovice19154 /4-402
venkovská usedlost Nové Mitrovice29064 /4-408
venkovská usedlost Nové Mitrovice29150 /4-409
vodní mlýn Nové Mitrovice19028 /4-407