Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Dýšina

Památkově chráněné územíDýšina
Rejstříkové číslo84813
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecDýšina

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Dýšině je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 133, pokračuje podél p. č. 140 a 139, kolmo přechází silnici p. č. 392, na východě vede podél p. č. 392, 390/2, opět se láme k východu a jde po jižních stranách p. č. 390/14, 390, kolmo přechází jižním směrem přes louky p. č. 463, stáčí se západním směrem a jde po jižní straně téže parcely, stáčí se k jihu, kolmo přechází komunikaci a jde po východní straně silnice p. č. 527/7, kolmo přechází silnici p. č. 665/4 a vede podél silnice p. č. 527/7, 689 a 665, pokračuje podél p. č. 666, 667, 677, 679, 682, obíhá p. č. 709, na jihu přechází silnici na Kyšice p. č. 392, obíhá p. č. 59, 57 a 55, zde se hranice opět láme severním směrem, na západě vede podél p. č. 57, 53, 51, 48, 45/1, 41, přechází přes silnici p. č. 1450 a vede podél p. č. 20, kolmo přechází přes p. č. 1525 až k severní straně p. č. 23, láme se a jde podél p. č. 16 a obíhá hřbitov p. č. 4, kolmo přechází přes p. č. 5 a pokračuje podél p. č. 8, 105, 109, 106, kde se láme, a vede podél p. č. 113, obíhá p. č. 124, pokračuje podél p. č. 126 a 136 k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
brána s brankou Dýšina14387 /4-1217
fara čp.1 - areál Dýšina34221 /4-1215
hospodářská usedlost - areál ("U Kunclů", též dvůr Zíkovský) Dýšina14999 /4-1218
kostel sv. Šimona a Judy Dýšina22534 /4-1214
selský statek čp.19 - areál ("U Kuštejnů" ) Dýšina47101 /4-1219
usedlost - areál Dýšina24811 /4-1216
usedlost - areál Dýšina35062 /4-1223
usedlost čp.20, brána s brankou ("U Brožů" ) Dýšina29646 /4-1220
venkovská usedlost Dýšina102418 /
venkovská usedlost Blahošovský dvůr Dýšina100712/
venkovská usedlost Skokovský dvůr Dýšina100536 /0000
venkovská usedlost, z toho jen: brána a branka Dýšina20090 /4-1222