Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Poleň

Památkově chráněné územíPoleň
Rejstříkové číslo84798
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecPoleň

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Poleni je vymezen hranicí, která začíná na severním okraji obce u jihozápadního cípu p. č. 890, sleduje západní a severní hranici této parcely, pokračuje k východu po severním okraji p. č. 903/2, 896, 46/1, stáčí se k jihu při západní straně komunikace p. č. 1369, odbočuje k východu po severním okraji p. č. 52 a pokračuje po východním břehu potoka p. č. 1391/2 k jihu, lemuje východní okraje p. č. 1391/3, 1391/1, pokračuje k západu po jižní linii p. č. 1392/2, 1392/3, sleduje západní hranici p. č. 63, vede podél p. č. 40, 31/4, 42/1, 546 a pokračuje na sever při západním okraji p. č. 40, 39, 28/1, 27, 25, 34, 29, 21/1, přetíná komunikaci p. č. 1358 a 868/1 a pokračuje k východu po jižním okraji p. č. 862/4, v jejím jihovýchodním cípu se stáčí v pravém úhlu k severu a sleduje východní hranici p. č. 862/4 a 867/2, přetíná další komunikaci p. č. 1343/1, po jejímž severním okraji ubíhá mírně k východu k p. č. 889, kterou následně obíhá po její západní, severní a východní straně, dále přetíná komunikaci p. č. 1337 a napojuje se na jihozápadní cíp p. č. 890.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
kaple sv. Salvátora, hřbitovní Poleň47283 /4-3247
kostel Všech Svatých a zříc. sv.Markéty Poleň14303 /4-3246
soubor nemovitostí fary Poleň100557 /100557
venkovská usedlost Poleň45620 /4-3248
venkovská usedlost Poleň17184 /4-3250
zemědělský dvůr - bývalá tvrz Poleň26103 /4-3249