Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Ostřetice

Památkově chráněné územíOstřetice
Rejstříkové číslo84797
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecOstřetice

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Ostřetici je vymezen hranicí, která začíná na západě u křížení silnice Klatovy-Předslav p. č. 930/33, odtud pokračuje k severu po vnitřní straně této komunikace, kterou opouští na nejsevernějším místě, kde se stáčí k jihu, k tomu využívá polní cesty p. č. 930/32, na východě vede podél ní, pokračuje podél cesty p. č. 930/2, pokračuje po ní až do křížení cest p. č. 930/2 a 930/29, odkud se stáčí k východu, a jde po hraně cesty p. č. 930/29, tuto brzy přetíná a obrací se k jihu, vede podél p. č. 776/1, překračuje cestu p. č. 930/3, vede podél ní k jihu, na křížení této cesty a cesty p. č. 936 se hranice obrací k západu a vede podél této cesty až k výchozímu bodu na křižovatce cest p. č. 936 a 930/6.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
kaple návesní Ostřetice44213 /4-4308
venkovská usedlost , z toho jen: špýchar Ostřetice11198 /4-5063
venkovská usedlost , z toho jen: špýchar Ostřetice25222 /4-3205