Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Chanovice

Památkově chráněné územíChanovice
Rejstříkové číslo111114
VyhlášenoVyhláška MK ČR č. 413/2004
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecChanovice

Popis zóny

Hranice zóny začíná severozápadně od obce na komunikaci p. p. č. 704/1, v severozápadním bodě p. p. č. 190. Obchází ze severu a západu p. p. č. 190. Přechází kolmo k východu přes tuto parcelu na severozápadní roh p. p. č. 192/4. Sleduje ze severu p. p. č. 192/4 a 193. Lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 193. Z jihovýchodního rohu této parcely přechází přes p. p. č. 210/12 na severní bod p. p. č. 210/15. Pokračuje k východu po severní straně p. p. č. 210/15. Lomí se k jihu po východních hranicích p. p. č. 210/15, 210/16, 210/17, 210/23, 210/18, 52/2 a 52/4. Lomí se k východu po severní straně p. p. č. 722/1 a 711/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 711/1 na severní roh p. p. č. 42/1. Pokračuje k jihu po východních stranách p. p. č. 42/1, 41, 40, 39/1, 513/1 a 39/2. Z jihovýchodního bodu p. p. č. 39/2 přechází přes p. p. č. 39/3 na severovýchodní bod p. p. č. 39/4. Obchází p. p. č. 39/4 z východu a jihu. Lomí se k jihu po východních stranách p. p. č. 17/1 a st. p. č. 13. Sleduje jižní strany st. p. č. 13, p. p. č. 722/1 a 15/1. Lomí se po východní a jižní straně p. p. č. 14/1 a po jižní straně p. p. č. 12. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 704/1. Lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 695/2. Lomí se k severozápadu po jižních stranách p. p. č. 695/1, st. p. č. 56 a p. p. č. 698/1. Ze západního rohu p. p. č. 698/1 se ostře lomí k jihu po východní hranici komunikace p. p. č. 723. Přechází přes tuto komunikaci kolmo na jihovýchodní bod p. p. č. 700/12. Pokračuje po jižní a západní hranici p. p. č. 700/12. Ze severozápadního rohu p. p. č. 700/12 překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 701. Lomí se k jihozápadu a pak k severu po hranici p. p. č. 1/1 a pak p. p. č. 66 a 67/2. Lomí se ostře k východu po hranici p. p. č. 67/2. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 67/23 na západní bod st. p. č. 87. Lomí se krátce k severovýchodu po hranici této parcely. Lomí se k severozápadu po hranici p. p. č. 67/10. Obchází tuto parcelu i ze severu. Lomí se k severozápadu po hranici komunikace p. p. č. 704/1. Přechází kolmo tuto komunikaci do výchozího bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
kaplička Chanovice15379 /4-2976
kostel sv. Kříže Chanovice34060 /4-2973
roubená chalupa Chanovice103500 /
socha sv. Donáta Chanovice20371 /4-2977
stodola - kolna se stodůlkou Chanovice103499 /
stodola ve skanzenu Chanovice49621 /4-5118
sýpka Chanovice25650 /4-2975
venkovská usedlost Chanovice103772 /
zámek Chanovice47255 /4-2974