Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Hradešice

Památkově chráněné územíHradešice
Rejstříkové číslo84796
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecHradešice

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Hradešicích je vymezen hranicí, která začíná na severovýchodě obce u p. č. 525/1, pokračuje východním směrem podél p. č. 555, 134, 95, překračuje komunikaci p. č. 2253/3 a stáčí se k jihu po jejím východním okraji až po p. č. 52, kterou sleduje z východu, východní hranice zóny běží k jihu podél p. č. 97, na východě po překročení komunikace p. č. 2238 pokračuje podél p. č. 50, 51, 57, 58, 61, 62, 65/2, 65/1, 66/2 a 66/1, zde se hranice stáčí k západu po jižním okraji p. č. 66/1, 70, 71/1, 10/3, 10/4, překračuje komunikaci p. č. 2267/1 a směřuje k severozápadu podél p. č. 34, 20, 24, 25/1, 27, 32/1, 33, 35/1, 50 a 49, poté pokračuje po severním okraji p. č. 41/3 ke komunikaci p. č. 2236/4, překračuje hlavní komunikaci p. č. 2238, vede podél ní a podél p. č. 93, 525/2 a 525/1 dospívá k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
kostel Proměnění Páně Hradešice17900 /4-2970
venkovská usedlost Hradešice15276 /4-2971