Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Klenčí pod Čerchovem

Památkově chráněné územíKlenčí pod Čerchovem
Rejstříkové číslo84786
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecKlenčí pod Čerchovem

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Klenčí pod Čerchovem je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 1819/2, jde východním směrem po severních stranách p. č. 138/5, 105, 108, 138/2, 1783/10, 1783/9, 1783/7, 1783/8, 1796/4, přetíná p. č. 2419/4 a silnici p. č. 2419/3, vede podél p. č. 2419/5 na konec p. č. 211, na východě vede podél cesty p. č. 2451/1, na jihu pokračuje podél cesty p. č. 2666/1 až k p. č. 49/3, kterou obíhá, a pokračuje podél komunikace p. č. 601/3 a 2451/2, 2419/7, přechází silnici p. č. 2419/3, pokračuje podél komunikace p. č. 2421, na severozápadě vede podél komunikace p. č. 2656, přechází silnici p. č. 2429/2 a dostává se k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
dům Klenčí pod Čerchovem103513 /
fara Klenčí pod Čerchovem20363 /4-2120
kostel sv. Martina, farní Klenčí pod Čerchovem23507 /4-2119
pošta Klenčí pod Čerchovem20541 /4-2121