Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Kanice

Památkově chráněné územíKanice
Rejstříkové číslo84785
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecKanice

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Kanicích je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 5, vede podél p. č. 2, 21, 20, 19, 18, dále pokračuje na východní straně podél p. č. 1092, 28, obíhá p. č. 29 a 30, pokračuje podél cesty p. č. 1068, podél p. č. 46, 267, 49, 56/1, 1068, na jihu obíhá p. č. 58, vede podél p. č. 61, 63, 65, 64, kolmo přechází přes cestu p. č. 1066 a 1067, pokračuje podél p. č. 83, zde se opět láme a vede podél p. č. 90, 96, 1084, obíhá p. č. 101/1, na západě pokračuje podél p. č. 101/2, 99, kolmo přechází silnici, pokračuje podél hranic p. č. 120, 123, 126, 128, 133, 132, 135, zde se lomí a vede na severní straně podél p. č. 135, 137 a 1090 až k výchozímu bodu u p. č. 5.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
kaplička sv. Jana Nepomuckého Kanice16393 /4-4023
venkovská usedlost Kanice17086 /4-2104
venkovská usedlost Kanice29493 /4-2105
zámek Kanice33446 /4-2103