Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Planá u Mariánských Lázní

Památkově chráněné územíPlaná u Mariánských Lázní
Rejstříkové číslo84487
VyhlášenoVyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zónyměstská památková zóna
ObecPlaná

Popis zóny

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 3548/3, sleduje komunikaci p.č. 3542/13, na křižovatce přechází komunikaci a pokračuje severním směrem, dále přechází silnici č. II/200, po hranicích p.č. 1010/1, 1017/2, 1017/1 a 1018, po západní straně ulice Pohraniční stráže a přechází ulici za křižovatkou na severní stranu Revoluční ulice a vede k p.č. 339. Podél hřbitova, komunikace p.č. 337/3 a 3689 směřuje k jihu. Pokračuje k východu po hranicích p.č. 312/1, 563, 313, 232/2, 321, 225/2, 327/11 a 215/2. Přechází Smetanovu ulici a postupuje do ulice Dvořákovy, kterou lemuje při jižní straně a přechází ji u p.č. 716, vede Tepelskou ulicí a prochází k p.č. 3842/1 a po její hranici pokračuje až po východní stranu p.č. 208/2, podél ní vede do Bezdružické ulice. Ulici přechází a pokračuje po hranicích p.č. 449, 186, 183, 443, 441 a 440 k Plzeňské ulici, podél ní vede k jihu; přechází ji a pokračuje při jižní hranici p.č. 171, 170, 168, 166, 165, 164, 163, 162/1, 162/2, 160, 159/1, 159/2 až k východní straně Havlíčkovy ulice, při hranici p.č. 145/3, 145/1, 3848, 148, 149/1, lemuje východní a jižní stranu Slovenské ulice, pravý břeh Plánského potoka, Tachovskou ulici, přechází křižovatku a postupuje podél státní silnice p.č. 3570 a po hranici p.č. 1294/2 a p.č. 1294/8 vede k p.č. 3548/3, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
fara Planá18788 /4-1842
hotel Černý medvěd Planá100628 /0000
kaple sv. Jana Nepomuckého Planá37539 /4-1873
kostel Nanebevzetí Panny Marie Planá18056 /4-1841
kostel sv. Petra a Pavla Planá25200 /4-1840
kříž Planá22714 /4-1875
městské opevnění Planá29025 /4-1839
městský důmPlaná35039 /4-1850
městský dům Planá33388 /4-1859
městský dům Planá31168 /4-3560
městský dům Planá31985 /4-1857
městský dům Planá15460 /4-1858
městský dům Planá16147 /4-1853
městský dům Planá34911 /4-1861
městský dům Planá46857 /4-1844
městský dům Planá28931 /4-1855
městský dům Planá20422 /4-1863
městský dům Planá20848 /4-1856
městský dům Planá20996 /4-1862
městský dům Planá18960 /4-1845
městský dům Planá24157 /4-1849
městský dům Planá24249 /4-1854
městský dům Planá24499 /4-1847
městský dům Planá30608 /4-1851
městský dům Planá36343 /4-1864
městský dům Planá33558 /4-1846
městský dům Planá34465 /4-1848
městský dům Planá37202 /4-1852
městský dům Černý orel Planá24941 /4-1860
městský dům, z toho jen: reliéf na fasádě Planá34827 /4-1866
radnice Planá14837 /4-1838
sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého Planá21932 /4-1869
sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého Planá23459 /4-1868
smírčí kříž Planá29210 /4-5135
zámek Planá45205 /4-1837