Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Bor u Tachova

Památkově chráněné územíBor u Tachova
Rejstříkové číslo84486
VyhlášenoVyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zónyměstská památková zóna
ObecBor

Popis zóny

Hranice památkové zóny začíná od křižovatky ulic Školní a Borské, Borskou ulicí k p.č. 2639/1 a podél ní přechází Revoluční ulici, probíhá mezi p.č. 506 a 505, po hranici p.č. 162/2 a pokračuje po severní straně Požární ulice k p.č. 416, kterou obchází, přetíná Nádražní ulici a postupuje po hranicích p.č. 275/1, 175 a hřbitova (2233/1) k ulici Osvobození. Dále míří k jihu ke křižovatce s Pražskou ulicí 2463/23, kterou pokračuje až k Sokolské ulici, kde odbočuje směrem východním za křižovatku s ulicí Osvobození, jižním směrem k Výrovskému potoku a za ním po rozhraní p.č. 2690, 2689 po západní hranici p.č. 2689 až k Plzeňské ulici. Lemuje hranice p.č. 226/3, 347/2 a 226/2, vede Strážskou ulicí a po hranicích intravilánu, p.č. 734/7, 747/8, 747/9, 747/10, lomí se k severu po hranicích p.č. 747/11, 747/12, přetíná p.č. 2487. Pokračuje po hranicích p.č. 758/1, 794/1, po hranici intravilánu až k ulici Přimdské a postupuje po hranicích p.č. 88, 1516/2, 1520 a 97/1 ke křižovatce na severu, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
fara Bor50177 /4-5183
klášter Bor28834 /4-1708
kostel sv. Mikuláše, farní /nám. Republiky/ Bor28714 /4-1706
loreta čp. 277, Plzeňská ul. Bor40738 /4-1709
měšťanský dům čp. 286 Bor31203 /4-1705
radnice Bor15791 /4-1704
socha P. Marie Immaculaty Bor35281 /4-1707
socha sv. Jana Nepomuckého Bor15110 /4-3581
zámek, s omezením: bez zámeckého zahradnictví, p. p. č. 230/1 Bor18612 /4-1703