Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Dobřany

Památkově chráněné územíDobřany
Rejstříkové číslo84478
VyhlášenoVyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zónyměstská památková zóna
ObecDobřany

Popis zóny

Hranice památkové zóny začíná od Tyršovy ulice a směřuje k východu po intravilánu až ke křižovatce Plzeňské a Polní ulice, podél Polní ulice míří k jihu, navazuje na hranici intravilánu směrem západním až k ulici Pivovarské, kterou přetíná a pokračuje podél Nové ulice, přetíná ulici 1. máje a po jižní hranici parcel objektů v ulici 1. máje vede k západu až do ulice Studniční. Navazuje na ulici Ve stromořadí, přechází do Luční ulice, kde navazuje na intravilán, podél p.č. 720, přechází řeku Radbůzu a po jejím levém břehu míří k severu až k vyústění Tyršovy ulice, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
děkanství čp. 3, nám. TGM Dobřany50355 /4-5174
kostel sv. Mikuláše Dobřany35213 /4-264
kostel sv. Víta Dobřany30506 /4-265
měšťanský dům Dobřany11662 /4-5091
měšťanský dům Dobřany15189 /4-267
měšťanský dům Dobřany22405 /4-266
měšťanský dům Dobřany50905 /4-5229
měšťanský dům čp. 148, nám. TGM Dobřany36845 /4-268
radnice Dobřany10820 /4-5022
silniční most Dobřany22224 /4-269