Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Plzeň - Bezovka

Památkově chráněné územíPlzeň - Bezovka
Rejstříkové číslo111112
VyhlášenoVyhláška MK ČR č. 108/2003
Typ zónyměstská památková zóna
ObecPlzeň

Popis zóny

Hranice začíná na nároží Klatovské třídy a Hruškovy ulice, směřuje k západu po jižní hraně Hruškovy ulice p. p. č. 10422, na jejím nároží se lomí k jihu podél východní hrany p. p. č. 10423 a potom se lomí k jihovýchodu po východní hraně ulice Mánesovy p.p. č. 10420 až k jižnímu nároží p. p. č. 7710/1. Odtud přechází na severní nároží p. p. č. 7800 a pokračuje jihozápadně po hraně ulice Erbenovy p. p. č. 10418 až k západnímu rohu p. p. č. 7794. Zde se lomí k severozápadu, přechází ulici Erbenovu a lemuje západní hranu p. p. č. 7752 a 7753. Přechází kolmo ulici Žižkovu p. p. č. 10416 a sleduje jihovýchodní a jihozápadní hranu p. p. č. 7792/1. Pokračuje dále podél jihozápadní hrany p. p. č. 7790, 7788 a 7758, podél jižních hran p. p. č. 7760/1, 7762 a 7764. Obchází z jihovýchodu a jihozápadu p. p. č. 7767/1 a z jihozápadu též p. p. č. 7771. Přechází kolmo ulici p. p. č. 10400 na východní roh p. p. č. 7773/1, sleduje jihovýchodní hranu tohoto pozemku a lomí se k jihu podél východní strany p. p. č. 7775/1. Na jejím jihovýchodním rohu se lomí k západu, jde po jižní hraně tohoto pozemku a p. p. č. 7774, přechází ve stejném směru ulici Schwarzovu p. p. č. 10401/1 až na nároží p. p. č. 7546. Obchází jižní a jihozápadní hranu tohoto pozemku, pokračuje ve stejném směru podél p. p. č. 7544/1 a 7543, dále obchází jižní roh p. p. č. 7542 a lomí se k severozápadu podél p. p. č. 7533, 7532/1, 7532/3, který obchází ze severu a v jeho severním nároží se lomí k západu. Obchází ze západu a severozápadu p. p. č. 7530, přechází ulici Družstevní p. p. č. 10403 kolmo na jižní roh p. p. č. 7511. Tento pozemek obchází po jihozápadní a severozápadní hraně, pokračuje dále po severozápadních hranách p. p. č. 7509, 7507 a 7498. Přechází ulici Brožíkovu p. p. č. 10404 na jihozápadní roh p. p. č. 7488/1 a pokračuje severozápadním směrem po hranách p. p. č. 7488/1, 7487/1, 7481/1 a 7478/1 až na severozápadní roh tohoto pozemku. Přechází ulici Čermákovu p. p. č. 10413 směrem na jihozápadní roh p. p. č. 7415/2, jde po jeho západní hraně, pokračuje po západní a severní hraně p. p. č. 7415/1 až na jižní roh p. p. č. 7408/4. Tento pozemek obchází ze západu, pokračuje po západní hraně p. p. č. 7406, 7404/2, 7404/1 a lomí se k východu. Přechází ulici Žižkovu p. p. č. 10412 na severozápadní roh p. p. č. 7438 a sleduje severní hranu p. p. č. 7438 a 7440/1. Přechází kolmo ulici Mírovou p. p. č. 10411 na západní roh p. p. č. 7392/1. Tento pozemek obchází ze západu a ze severu, pokračuje po severní hraně p. p. č. 7388 a po západních hranách p. p. č. 7386/1 a 7384/1 až na jeho severozápadní roh. Zde se lomí k východu, jde po severní straně tohoto pozemku, přechází kolmo veřejné prostranství p. p. č. 10430 a lomí se k severu podél západní hrany p. p. č. 7380. Tento pozemek obchází ze západu a ze severu, pokračuje po severních hranách p. p. č. 7378/1 a 7366/5. Přechází kolmo přes p. p. č. 10427/1, 10427/2, 10427/3 na jihozápadní roh p. p. č. 7259/1 a lemuje ze západu p. p. č. 7259/1, 7256/1, 7253, 7250/1 a 7249. Na severozápadním rohu tohoto pozemku se lomí k východu, přechází ulici Mánesovu p. p. č. 10434 až na nároží s ulicí Zikmunda Wintra. Zde se lomí k jihu, jde po východní straně ulice Mánesovy až na nároží ulice V Bezovce p. p. č. 10427/1, zde se lomí k východu, přechází Klatovskou třídu a po její východní hraně směřuje k jihu až k severozápadnímu rohu p. p. č. 6687. Přechází kolmo Klatovskou třídu až k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
vila Plzeň51108 /4-5255