Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Sušice

Památkově chráněné územíSušice
Rejstříkové číslo84476
VyhlášenoVyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zónyměstská památková zóna
ObecSušice

Popis zóny

Hranice památkové zóny začíná od levého rohu severní hrany p.č. 202 na východ, přechází Masarykovu třídu, lemuje severní a východní hranici p.č. 198, západní a jižní hranici p.č. 324/1, přechází kolmo řeku Otavu a postupuje jižním směrem po jejím pravém břehu, lemuje západní a jižní hranici p.č. 1598/2 ke hranici intravilánu, kterou kopíruje k severu k rohu p.č. 1616. Odtud pokračuje po jižní a východní hranici p.č. 1614, po jižní a jihozápadní hranici p.č. 1622/1, přetíná komunikaci a napojuje se na hranici intravilánu. Tu sleduje směrem jihozápadním k Alšově ulici, kterou přetíná a pokračuje po severní hraně p.č. 1597 a 1593/12, po západní hraně p.č. 1593/36, po jižní hraně p.č. 1593/37, po východní a jižní hraně p.č. 1593/1. Dále sleduje východní stranu nábřeží Jana Seitze, lemuje ji až po jižní hranu p.č. 78, navazuje na hranici p.č. 79/1, po severní a východní hraně p.č. 79/2, po jižní hraně p.č. 90/2 a 92/1. Přechází ulici Pod nemocnicí a navazuje na severní hranici p.č. 413/1, 95, 96, 182, výchozí hranici p.č. 102/2, dále přechází Chmelařskou ulici a lemuje východní a jižní hranici p.č. 421, sleduje východní stranu Hájkovy ulice směrem k jihu ke křižovatce s ulicí Hlubokou, po které pokračuje dále a stáčí se po jižní straně ulice U Rocha až k pravému rohu jižní hrany ulice Na Kateřince. Lemuje západní stranu ulice Na Kateřince směrem severním, přetíná p.č. 142 podél staré hřbitovní zdi, lemuje jižní hranu p.č. 1357/2. Dále navazuje na ulici Pod Kalichem, po její západní straně míří k severu podél jižní strany Nuželické ulice se stáčí k jihu, navazuje na hranici intravilánu, po které pokračuje k severovýchodu, přechází řeku a po jejím levém břehu k hraně p.č. 1018. Po jejím západním okraji postupuje k severu, přechází potok a pokračuje po západní hraně p.č. 1015/6 až k Volšovské ulici, po jihovýchodní straně této ulice se lomí k severu, navazuje na Lerchovou ulici, lemuje její západní a severní stranu, postupuje severním směrem k Prandově ulici odkud pokračuje dále až po jižní hranici p.č. 318/48, jižní a východní hranici p.č. 318/28 až k Husovu náměstí, dále přechází Žižkovu ulici, lemuje východní stranu p.č. 318/13, západní stranu p.č. 203 a 202 až k výchozímu bodu, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
děkanství Sušice30943 /4-3325
fara Kvášňovice51036 /4-5251
hrob sovětských vojáků A. Žulina a I. Hitovčuka Sušice22861 /4-4111
hrobka rodiny Kožušníčků a Rathů Sušice23253 /4-3547
kaple Anděla Strážce Sušice26184 /4-3377
kaple sv. Rocha, mešní Sušice45382 /4-3378
kašna Sušice30943 /4-3325
kašna Sušice19212 /4-3383
klášter kapucínský s kostelem sv. Felixe Sušice47083 /4-3376
kostel Nanebevzetí P. Marie, hřbitovní Sušice41745 /4-3375
kostel sv. Václava, děkanský Sušice25978 /4-3374
městské opevnění Sušice29301 /4-3373
městský činžovní dům Sušice101481 /00000
městský dům Sušice22425 /4-3345
městský dům, z toho jen: dvorní dům Sušice25117 /4-3360
měšťanský dům Sušice26290 /4-3330
měšťanský dům Sušice24945 /4-3316
měšťanský dům Sušice24993 /4-3350
měšťanský dům Sušice23261 /4-3337
měšťanský dům Sušice23926 /4-3344
měšťanský dům Sušice37529 /4-3355
měšťanský dům Sušice29169 /4-3332
měšťanský dům Sušice32584 /4-3353
měšťanský dům Sušice34658 /4-3315
měšťanský dům Sušice37801 /4-3339
měšťanský dům Sušice33107 /4-3320
měšťanský dům Sušice13854 /4-3334
měšťanský dům Sušice15316 /4-3327
měšťanský dům Sušice16947 /4-3349
měšťanský dům Sušice19157 /4-3346
měšťanský dům Sušice22472 /4-3368
měšťanský dům Sušice22692 /4-3318
měšťanský dům Sušice15263 /4-3321
měšťanský dům Sušice17292 /4-3342
měšťanský dům Sušice18368 /4-3369
měšťanský dům Sušice19834 /4-3333
měšťanský dům Sušice19910 /4-3358
měšťanský dům Sušice21244 /4-3324
měšťanský dům Sušice33216 /4-3331
měšťanský dům Sušice31739 /4-3338
měšťanský dům Sušice39647 /4-3341
měšťanský dům Sušice37550 /4-3356
měšťanský dům Sušice26476 /4-3357
měšťanský dům Sušice26823 /4-3319
měšťanský dům Sušice26831 /4-3348
měšťanský dům Sušice30510 /4-3340
měšťanský dům Sušice28499 /4-3322
měšťanský dům Sušice38794 /4-3323
měšťanský dům Sušice38508 /4-3326
měšťanský dům Sušice35408 /4-3359
měšťanský dům Sušice46813 /4-3343
měšťanský dům Sušice41629 /4-3361
měšťanský dům Sušice37033 /4-3329
měšťanský dům Sušice28292 /4-3336
měšťanský dům Sušice37101 /4-3352
měšťanský dům Fialka Sušice35767 /4-3328
měšťanský dům, z toho jen: branka mezi domy Sušice37820 /4-3317
radnice Sušice42171 /4-3335
rodinný dům Sušice34747 /4-3363
socha sv. Jana Nepomuckého Sušice47083 /4-3376
venkovská usedlost - předměstská, Sušice31624 /4-3362
vodní mlýn Sušice46107 /4-3370
židovský hřbitov nový Sušice44225 /4-4744
židovský hřbitov starý Sušice26426 /4-3384