Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Klatovy

Památkově chráněné územíKlatovy
Rejstříkové číslo84474
VyhlášenoVyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zónyměstská památková zóna
ObecKlatovy

Popis zóny

Hranice památkové zóny začíná v ulici Maxima Gorkého, prochází podél p.č. 84, 117/1, 148/1, 147, 114, 1661, 110, 140/1, míří k jihu podél ulice J. Dobrovského, navazuje na ulici Fr. Palackého a kolem p.č. 121/1, 88/2 se stáčí k ulici A. Jiráska, kterou pokračuje k Plánické ulici, po níž míří k východu. Ulicí A. V. Šmilovského pokračuje k ulici Dr. Hostaše, kolem p.č. 503/6 a 503/11 míří k západu, obtáčí p.č. 510/1 a 510/3 ze severu a navazuje na p.č. 525/1, 530/1, 538/2, 438/2, 432, 3983, 430/1, dále pokračuje k Žižkově ulici, po které míří k západu, přechází ulici Vídeňskou do ulice Tyršovy a po p.č. 456/1, 425/1, 1408, 424/1, 424/2, 423, 461/1, 462/5 se vrací k severu, přetíná ulici Na Chmelnici a pokračuje dále po p.č. 416, 3708/5, 413/2, 3971, 473, 3708/6, 400 do ulice Tyršovy a po p.č. 389/4 a 424, ústí do ulice Dr. Vrby. Pokračuje po levém břehu Drnovského potoka k severu a před kulturním domem se stáčí k ulici M. Tyrše a po okružní komunikaci míří k severu ke křižovatce s ulicí M. Gorkého, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
býv. dominikánský klášter, gymnazium Klatovy24458 /4-2708
areál bývalé jesuitské koleje, Klatovy18188 /4-2663
boží muka - Podbranská ul. Klatovy46108 /4-2717
fara děkanství Klatovy29596 /4-2668
kaple Zjevení P. Marie Klatovy23780 /4-2650
klášter dominikánský s kostelem sv. Vavřince Klatovy21194 /4-2647
kostel Narození P. Marie, děkanský Klatovy38580 /4-2645
kostel P. Marie a sv. Ignáce, jezuitský Klatovy41220 /4-2646
lékárna U bílého jednorožce Klatovy11236 /4-2657
městské opevnění Klatovy35923 /4-2644
městský dům Klatovy46226 /4-2683
městský dům Klatovy22237 /4-2654
měšťanský Klatovy32699 /4-2706
měšťanský dům Klatovy44207 /4-4293
měšťanský dům Klatovy46902 /4-2664
měšťanský dům Klatovy44203 /4-4315
měšťanský dům Klatovy44202 /4-4316
měšťanský dům Klatovy31192 /4-2691
měšťanský dům Klatovy33359 /4-2695
měšťanský dům Klatovy28655 /4-2687
měšťanský dům Klatovy31448 /4-2703
měšťanský dům Klatovy31567 /4-2694
měšťanský dům Klatovy33615 /4-2686
měšťanský dům Klatovy30474 /4-2704
měšťanský dům Klatovy46014 /4-2670
měšťanský dům Klatovy36164 /4-2685
měšťanský dům Klatovy44992 /4-2667
měšťanský dům Klatovy45715 /4-2656
měšťanský dům Klatovy32115 /4-2693
měšťanský dům Klatovy30001 /4-4058
měšťanský dům Klatovy19433 /4-2677
měšťanský dům Klatovy31388 /4-2697
měšťanský dům Klatovy29595 /4-2660
měšťanský dům Klatovy44845 /4-2700
měšťanský dům Klatovy22462 /4-2696
měšťanský dům Klatovy23635 /4-2674
měšťanský dům Klatovy23742 /4-2688
měšťanský dům Klatovy34977 /4-2684
měšťanský dům Klatovy19629 /4-2692
měšťanský dům Klatovy21613 /4-2655
měšťanský dům Klatovy24685 /4-2682
měšťanský dům Klatovy24827 /4-2680
měšťanský dům Klatovy25313 /4-2707
měšťanský dům Klatovy25436 /4-2662
měšťanský dům Klatovy25965 /4-2661
měšťanský dům Klatovy26112 /4-2675
měšťanský dům Klatovy26427 /4-2669
měšťanský dům Klatovy27235 /4-2665
měšťanský dům Klatovy27237 /4-2699
měšťanský dům Klatovy27240 /4-2671
měšťanský dům Klatovy20535 /4-2676
měšťanský dům Klatovy14423 /4-2705
měšťanský dům Klatovy15661 /4-2698
měšťanský dům Klatovy16144 /4-2689
měšťanský dům Klatovy17345 /4-2681
měšťanský dům Klatovy18085 /4-2678
měšťanský dům Klatovy18606 /4-2672
měšťanský dům Klatovy19061 /4-2702
měšťanský dům Arcibiskupský Klatovy20344 /4-2690
měšťanský dům Kocmanovský Klatovy16035 /4-2658
měšťanský dům Starý rathaus Klatovy40423 /4-2659
muzeum Dr. Hostaše Klatovy36775 /4-4151
radnice Klatovy36414 /4-2653
seminář jezuitský Klatovy17698 /4-2701
socha P. Marie Immaculaty Klatovy15707 /4-2715
Socha sv. Františka Serafinského Klatovy38580 /4-2645
socha sv. Jana Nepomuckého Klatovy35829 /4-2714
socha sv. Václava Klatovy22536 /4-2716
Sousoší Piety Klatovy38580 /4-2645
škola Klatovy44205 /4-4292
škola jezuitská latinská Klatovy29306 /4-2666
tělocvična - sokolovna Klatovy44204 /4-4294
zvonice Bílá věž Klatovy18280 /4-2652
zvonice Černá věž Klatovy16050 /4-2651