Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Horažďovice

Památkově chráněné územíHoražďovice
Rejstříkové číslo84472
VyhlášenoVyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zónyměstská památková zóna
ObecHoražďovice

Popis zóny

Hranice památkové zóny začíná u Zářečského mlýna, probíhá po levém břehu Mlýnského náhonu až k p.č. 2753, podél které se lomí k severu, Komenského ulicí míří k východu, pokračuje po ulici Jiřího z Poděbrad až k p.č. 197 (hřiště), po její hranici pokračuje k Jiráskově ulici, kterou směřuje do ulice Mayerovy. Podél hřbitova se stáčí k jihu, lemuje severní hranici p.č. 170, přechází ulici Loretskou a pokračuje k východu po p.č. 240, 114, 235, 234 a 356. Pokračuje po ulici Čs. armády směrem východním, podél p.č. 227/1 se lomí k jihu, přechází Tyršovou ulicí k železniční trati, kterou lemuje západním směrem, navazuje na levý břeh Otavy, po levém břehu Mlýnského náhonu pokračuje směrem severním k lávce, lomí se k západu, pokračuje po cestě ve Sportovní ulici, po ní ústí do ulice Zářečské, kterou postupuje směrem západním a severním ke mlýnu, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
děkanství Horažďovice20821 /4-2922
hospoda U černého orla Horažďovice37109 /4-2951
hotel Modrá hvězda, z toho jen: část budovy s divadelním sálem Horažďovice10395 /4-4857
jiná opevňovací stavba - brána mezi domy Horažďovice10392 /4-4852
kamenný most Horažďovice44195 /4-4286
kaplička sv. Jana Nepomuckého Horažďovice14870 /4-2916
kaplička sv. Jana Nepomuckého Horažďovice27801 /4-2953
kaplička sv. Vojtěcha, Horažďovice19133 /4-2917
kašna, Mírové nám. Horažďovice36390 /4-2918
klášter s kostelem P. Marie (dříve sv. Michaela) Horažďovice15922 /4-2915
kostel sv. Jana Křtitele Horažďovice17412 /4-2914
kostel sv. Petra a Pavla Horažďovice21979 /4-2912
kovárna Horažďovice10393 /4-4856
mariánský sloup Horažďovice20798 /4-2925
masné krámy, Hradební ul. Horažďovice38411 /4-2929
městské opevnění Horažďovice25790 /4-2924
městský dům Horažďovice10394 /4-4853
měšťanský dům - areál Horažďovice33046 /4-2937
měšťanský dům Horažďovice23738 /4-2948
měšťanský dům Horažďovice26803 /4-2931
měšťanský dům Horažďovice27215 /4-2939
měšťanský dům Horažďovice28533 /4-2936
měšťanský dům Horažďovice33400 /4-2944
měšťanský dům Horažďovice28354 /4-2942
měšťanský dům Horažďovice16877 /4-2947
měšťanský dům Horažďovice31810 /4-2946
měšťanský dům Horažďovice10391 /4-4854
měšťanský dům Horažďovice10387 /4-4855
měšťanský dům Horažďovice18914 /4-2938
měšťanský dům Horažďovice17521 /4-2950
měšťanský dům Horažďovice30682 /4-2930
pivovar Horažďovice10381 /4-4884
sbor Husův Církve československé husitské Horažďovice10388 /4-4881
socha sv. Floriána, Horažďovice23056 /4-2919
sousoší sv. Josefa Horažďovice27944 /4-2926
špitál Horažďovice18025 /4-2923
věznice Horažďovice30523 /4-2949
vodní mlýn zámecký Horažďovice37640 /4-2932
zámek čp. 11 Horažďovice46949 /4-2911