Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Plasko

Památkově chráněné územíPlasko
Rejstříkové číslo84339
VyhlášenoVyhláška MK č. 208/1996 Sb.
Typ zónykrajinná památková zóna
ObecPlasy

Popis zóny

Hranice památkové zóny krajinného celku Plasko začíná na jejím západním okraji při soutoku řeky Střely s potokem tekoucím ze strže zvané Peklo na severozápadním okraji plaské kotliny. Hranice probíhá severním směrem proti toku potoka k silnici Plasy - Horní Hradiště a po ní pokračuje ve směru na Horní Hradiště až do místa, kde se silnice odklání od lesa. Dále hranice sleduje západní okraj lesního porostu nad strží Peklo a pak vede severním směrem na kótu 481 Na hůrce. Z tohoto místa hranice pokračuje východním směrem po silnici Horní Hradiště - Zebnice. Obec Zebnici obchází podél západního zastavěného území obce a pokračuje dále po ní přes osady Sokolka a Rouda k pravostranné odbočce na lesní cestu. Hranice probíhá po této lesní cestě jihovýchodním směrem až ke křížení s lesní cestou vedoucí jižním směrem pod západním vrcholem Spálené hory (kóta 514) na silnici k obci Babina. Hranice vede dále po silnici jižním směrem k jejímu křížení s Nebřezinským potokem na severním okraji obce Babina, kterou obchází po západním okraji zastavěného území zpět k Nebřezinskému potoku. Dále pokračuje Nebřezinským potokem před obec Nebřeziny. Obec obchází po jejím východním, severním a západním zastavěném území a vede zpět k řece Střele. Překračuje řeku a po jejím pravém břehu pokračuje proti proudu k začátku sevřeného údolí mezi vrchem Špitál (kóta 410) a lesní vyvýšeninou Panholec. Odtud hranice směřuje jihozápadním směrem po spádnici k železniční trati a po ní ve směru na Plzeň pokračuje k lesní cestě nad strží před železničním mostem přes Rybnický potok. Hranice vede lesní cestou až k silnici Rybnice - Plasy a po této silnici směrem na Rybnici k odbočce, kterou pokračuje lesem na severní okraj sportovního letiště. Zde hranice překračuje silnici spojující Plasy s letištěm a pokračuje k lesu. Sleduje dále východní okraj lesa přes kótu 405 a směřuje do místa křížení Lomanského potoka, železniční trati (viadukt) a silnice Plasy - Lomany. Z tohoto místa se hranice po východním okraji lesního celku Bor kolem místního koupaliště vrací do výchozího bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
bývalá huť , areál Plasy30038 /4-1513