Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Chudenicko

Památkově chráněné územíChudenicko
Rejstříkové číslo84338
VyhlášenoVyhláška MK č. 208/1996 Sb.
Typ zónykrajinná památková zóna
ObecChudenice

Popis zóny

Hranice památkové zóny krajinného celku Chudenicko začíná na severu obce Kaničky na silnici Chocomyšl - Kaničky - Zichov. Před obcí Zichov se stáčí na východ podél jižního okraje obce, přechází potok a vede k polní cestě a po ní směrem k obci Výšensko ke kótě 476 (v lokalitě Karlovy). V tomto místě hranice přechází na lesní cestu a směřuje k jihovýchodu k potoku, po kterém vede k severovýchodu k mostku přes Chudenický potok. Přechází do koryta potoka, mění směr k jihovýchodu a pokračuje k mostku u silnice spojující Chudenice s Býšovem. Podél silnice směřuje k severovýchodu. Za obcí Býšov, v místě vyústění lesní cesty, v lokalitě Farský les, přechází hranice na tuto cestu a směřuje po ní k hranici katastrálního území. Pokračuje po hranici katastrálního území až k silnici Chudenice - Chlumská, přechází ji a podél lesa se dostává na lesní cestu. Krátkým úsekem vede k východu a korytem Bělýšovského potoka vede k můstku na silnici Slatina - Chudenice, po které pokračuje až k obci Slatina. Obec obchází po jejím západním okraji, přechází silnici Slatina - Lučice a pokračuje jižním směrem po polní cestě k Bezpravickému potoku. Jeho korytem směřuje k západu. Ze soutoku s dalším potokem pokračuje hranice jeho korytem k jihozápadu až k silnici vedoucí k obci Lučice. Silnice je osázena alejí stromů. Hranice proto probíhá ve vzdálenosti 20 m od paty stromů východním směrem od okraje silnice a míří k jihu. Na rozcestí v lokalitě Farská hůrka obrací směr k severozápadu a podél silnice míří ke křižovatce se silnicí vedoucí do osady Pušperk. Obec obchází severním zastavěným okrajem, přechází na lesní cestu pod zříceninou hradu Pušperk, po které pokračuje k okraji lesa. Krátkým úsekem po polní cestě pokračuje k okraji lesního celku Zadní polinky. Okrajem lesa směřuje k severu a severozápadu k silnici vedoucí do obce Bezpravovice. Podél silnice míří k zastavěnému okraji obce Bezpravovice, kterou obchází podél jejího jižního, východního a severního okraje. Ze severního okraje obce pokračuje krátkým úsekem po silnici k rozcestí s cestou, která probíhá podél okraje lesa (v lokalitě Rovce). Okrajem lesa směřuje k severu k silnici mezi obce Chocomyšl - Lučice. Přechází silnici a podél okraje lesa směřuje ke korytu bezejmenného potoka. Přechází do koryta potoka, směřuje k severozápadu, k rybníku v lokalitě Pod lískovcem.Obchází rybník a obec Kaničky po východním okraji obce a vrací se do výchozího bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
pamětní kříž se sochami sv. Jana a sv.Pavla Chudenice103875 /