Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Plzeň 2 - Černice

Památkově chráněné územíPlzeň 2 - Černice
Rejstříkové číslo84302
VyhlášenoNařízení vlády č. 127/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková rezervace
ObecPlzeň

Popis zóny

Rozsah území rezervace v Černicích vymezuje hranice, která na severu začíná u p. č. 273 a pokračuje podél p. č. 280, 282, 284, 285, přes silnici p. č. 18 043a, na východě podél p. č. 294, 297, 298, 300, mezi p. č. 304 a 305, překračuje cestu p. č. 187/1, pokračuje podél p. č. 218, 219/1, na jihozápadě vede podél p. č. 221/1 a části p. č. 221/2, překračuje cestu jižně vybíhající z návsi a pokračuje podél p. č. 234, 232, 227, 230, dotýká se návsi p. č. 1807/1, na západě podél p. č. 278 souběžně s ulicí U vody až k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
venkovská usedlost Plzeň32690 /4-224
venkovská usedlost Plzeň20936 /4-225
venkovská usedlost Plzeň41039 /4-3542
venkovská usedlost z toho jen: špýchar a brána Plzeň26277 /4-223