Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Dobršín

Památkově chráněné územíDobršín
Rejstříkové číslo84300
VyhlášenoNařízení vlády č. 127/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková rezervace
ObecDobršín

Popis zóny

Rozsah území rezervace v Dobršíně vymezuje hranice, která vede na severu podél p. č. 4, 5, 6, 7, 3, 9, 1181/2, 74/4, 21/3, 21/5, 21/6, 21/7, na východě podél p. č. 21/4, 16/1, 15/1 až k p. č. 19, kde se lomí a sleduje p. č. 22/2, na jihu jde hranicí pozemků p. č. 22/1, 33/1, 25, 26, 27/2, 28/2, 30, protíná cestu p. č. 1159 a pokračuje podél západní hranice pozemku p. č. 146, který sleduje po jižní straně a na západní straně podél p. č. 3 a 4, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
kaplička Dobršín15687 /4-3399
venkovská usedlost Dobršín21269 /4-3392
venkovská usedlost Dobršín22092 /4-3396
venkovská usedlost Dobršín27796 /4-3390
venkovská usedlost Dobršín27797 /4-3397
venkovská usedlost Dobršín23527 /4-3395
venkovská usedlost Dobršín18415 /4-3386
venkovská usedlost čp. 1 Dobršín36729 /4-3385
venkovská usedlost čp. 13 Dobršín45467 /4-3393
venkovská usedlost čp. 16 Dobršín34653 /4-3394
venkovská usedlost čp. 21 Dobršín33278 /4-3398
venkovská usedlost čp. 3 Dobršín35712 /4-3387
venkovská usedlost čp. 4 Dobršín35305 /4-3388
venkovská usedlost čp. 6 Dobršín37618 /4-3389
venkovská usedlost čp. 9 Dobršín41294 /4-3391