Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

kostel sv. Anny

Název památkykostel sv. Anny
Rejstříkové číslo28613 /4-2077
ObecHoršovský Týn
AdresaHoršovský Týn, Velké Předměstí, , Domažlice
KatastrHoršovský Týn
Památkově chráněné území

Popis památky

dle pasportizace SPÚ z prosince 1979 Kostel sv. Anny K obdélné lodi připojeno poněkud užší, hluboké presbyterium. K němu ze severu lodi připojena štíhlá věž. Její protějšek tvoří schodiště. Dodatečně přistavěná sakristie přiléhá k zadní stěně kněžiště. Průčelí kostela člení ionizující pilastry. Štít v základě trojúhelného tvaru doprovázejí úseky volut. Stěny lodi i kněžiště opřeny dvakrát odstupněnými opěráky s trojúhlnými stříškami a křížovou kytkou na vrcholu. Okna v horním patře věže rámuje renesanční ornamentalika. Kněžiště kostela je sklenuté hustou sítí žebrové klenby, v lodi valená klenba s trojúhelnými výsečemi. Kostel byl svěcen r. 1516. Přestavba po polovině 18. století, klasicistní hrobka pod kostelem z roku 1842. Kaple Božího hrobu u kostela sv. Anny Obvyklý typ kaple Božího hrobu s lucernou na hřebenu střechy. Nad ústupem deska s nápisem, po jejích stranách znaky. Interiér zaklenut segmentovou klenboua konchou. Datována do r. 1896. Pohřební kaple Trauttmansdorfů Před průčelím kostela sv. Anny zřízena terasa chráněná litinovým klasicistním zábradlím. Svislá přední strana terasy tvoří vstup a průčelí hrobky rozkládající se pod kostelem. Průčelí stěna je zděna z kvádrů, po stranách vstupu umístěny dojice litinových dorských sloupů. Vstup uzavírá mříž s motivy kopí. Interiér tvoří dvoulodní prostora. Plackovou klenbu podpírají dorské sloupy. Klasicistní z let 1839 - 42. Litinové detaily z Ferdinandsthalu u Srb. Pohřební kaple u kostela sv. Anny, jižně od choru Nevelká stavba na půdorysu obdélníka. Polokruhem zaklenutý vstup ve vpadlém poli. Po jeho stranách poloviny ionských pilastrů. Průčelí vrcholí nízkým trojúhelným štítem. Uvnitř placková klenba. Postaveno kolem r. 1849.

Přílohy

Mapový výstup z katastru nemovitostí - Horšovský Týn, kostel sv. Anny
čb, pohled od jihu, v popředí kaple Božího hrobu, foto NPÚ ÚOP Plzeň z 4/1992
čb, areál kostela sv. Anny, foto NPÚ ÚOP Plzeň z 4/1992
dálkový pohled, listopad 2004