Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

městské hradby

Název památkyměstské hradby
Rejstříkové číslo104686 /
ObecPoběžovice
AdresaPoběžovice, Poběžovice, , Domažlice
KatastrPoběžovice u Domažlic
Památkově chráněné územíPoběžovice

Popis památky

Městské goticko - renesanční opevnění města Poběžovic bylo vybudované kolem r. 1502 Dobrohostem z Ronšperka. Opevnění poddanského městečka se mělo stát jednou z jeho mocenských opor v boji proti králi. Podle privilegia z r.1502 se měšťané pracovně i finančně významně podíleli na budování hradeb. Po ztrátě funkce fortifikačního systému byly hradby postupem století rozebírány a sloužily jako levný zdroj stavebního materiálu. Z městského opevnění se zachoval relativně souvislý celek jižní hradební zdi, narušený v dílčích částech destrukcí zdiva, a část úseku na straně západní a východní. V severovýchodním nároží opevnění bylo vklíněno samostatné obvodové opevnění hradu. Opevnění města sestávalo z jednoduché hradební zdi, z bezprostředně přiléhajícího příkopu a snad také vnějšího valu. Dochované fragmenty kamenných zdí z lomového zdiva o síle 1 - 1,1 metru dosahují maximální výšky 3 metry. Západní úsek: - západní obvodová zeď domu čp. 63, st.p. 482/1 (část), v Šandově ul., původní zdivo hradby má dnes novodobou nadezdívku a je zakryté břečťanem. - nevelký fragment zdiva v západní obvodové zdi dvorní stavby domu čp. 14, st.p. 291 (část), nám Míru. Jižní úsek: - část hradební zdi u Spojeneckého náměstí jižně od čp. 19, st.p. 279 (část); p.p. 282 (část) a st.p. 283 (část), za domem čp. 125. - část hradební zdi při čp. 26 na p.p. 271/1 (část), nalézající se v přímé linii s průběhem výše uvedené hradby - zbytek hradební zdi ve Slovanské ulici, v severní obvodové zdi domu čp. 129, st.p. 52 (část) - část hradební zdi, sloužící jako tarasní zídka, jižně od Masarykovy ulice, p.p. 63 (část); st.p. 64 (část); st.p. 65 (část), st.p. 66/1 (část). Východní úsek: - úsek hradební zdi v jihozápadní hranici st.p. 4/1

Přílohy

jižní úsek, p.p.č. 63
východní úsek
jihozápadní úsek, p.p.č. 282