Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

kaple sv.Kateřiny

Název památkykaple sv.Kateřiny
Rejstříkové číslo47197 /4-1467
ObecHromnice
AdresaHromnice, Nynice, , Plzeň-sever
KatastrNynice
Památkově chráněné územíNynice

Popis památky

Centrálka na půdorysu kříže s barokním štítem v průčelí. Na středu sanktusová věžička. Pěkně architektonicky vyvážena, na malém kopečku, dominuje obci. Vystavěl 1901 O. Koudel. Barokní kaple sv.Kateřiny byla vystavěna uprostřed návsi na uměle navršeném pahorku, v letech 1699-1701 plaským stavitelem Ondřejem Kondolem, patrně podle projektu J.B.Mathye. Objekt byl založen na půdoryse rovnoramenného kříže, s velkým centrálním prostorem, klenutým plackou-Hlavní průčelí je vyzdobené štítem s trojúhelným tympanonem a volutami. Nad vstupem do objektu je osazena kamenná deska s latinským nápisem opatřeným chronografem.Ve střeše je mohutný sanktusník.Na portálkem pamětní deska s nápisem: " Capella ista honore sancte Catharine aedificata fecit ab Andrea Troie atque Eugenio Tyttl Abbatigres plassensibus prepositisque Lipensibus" Interiér kaple člení vpadlé toskánské pilastry, nesoucí úseky zalamující se kladí. Do středního prostoru obrácené sešikmené stěny člení vpadlé pravoúhlé výplně, do střední z nich jsou vloženy niky.Čelní stěny kaple i chor opatřeny okny, jsou hladké, v kaplích je doplňují mělké segmentem uzavřené niky.Střed je sklenut českou plackou, ramena valenými pasy oddělenými klenbami-. Vletech 200-2001 byla obnovena fasáda, opraven krov a položena nová střešní krytina.

Relic Basic information

Cyklotrasa IV. Kolem Berounky - viz brožura "Na kole a pěšky Okresem Plzeň-sever" Občerstvení V blízké Darové unikátní prámový přívoz Památková zóna lidové architektury Hromnice - Nynice

Přílohy

kaple na návsi
ID Kaple sv.Kateřiny
kaple sv. Kateřiny - 2015