Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

selský statek areál usedlosti

Název památkyselský statek areál usedlosti
Rejstříkové číslo38599 /4-1470
ObecHromnice
AdresaHromnice, Nynice, 33011, Plzeň-sever
KatastrNynice
Památkově chráněné územíNynice

Popis památky

Uzavřená selská usedlost kolem obdélného dvora, kterou tvoří obytné stavení a chlévy v řadě a roubená stodola. Přízemní obytné stavení má půdorys obdélníka s předzahrádkou, je kryté sedlovou taškovou střechou. Štítové průčelí má dvě ok. osy s obdélnými šestidílnými okny, členěné plochou širokou kordonovou římsou, ve které jsou dvě oválná okénka. Trojúhelníkový štít má uprostřed obdéné okno a po stranách dvě střílnová okénka, po obvodu je lemován štukovými plochými krátkými širokými pásy. Dvorní fasádu člení dvě obdélná okna, nad kterými jsou oválné otvory a dva pravoúhlé vstupy se světlíky, vložené do dřevěných zárubní. Vedle je vchod do valeně sklenutého sklepa. Interiér plochostropý, chlévy mají traverzové klenby. Zadní část dvora uzavírá roubená stodola na obdélném půdorysu, krytá sedlovou doškovou střechou. Do interiéru vede velký obdélný vchod. Dvůr z návsi uzavírá klasicistní brána s rovným překladem, krytá pultovou taškovou stříškou. Vjezd se stlačeným obloukem je lemován plochou pásku. V dolní části má kamenné odrazníky.

Relic Basic information

Cyklotrasa IV. Kolem Berounky - viz brožura "Na kole a pěšky Okresem Plzeň-sever" Občerstvení V blízké Darové unikátní prámový přívoz Památková zóna lidové architektury Hromnice - Nynice

Přílohy

selský statek čp. 20 (E17) - areál
čp. 20 v roce 2015