Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích

Název památkyKostel sv. Mikuláše v Čečovicích
Rejstříkové číslo18508 /4-2048
ObecČečovice
AdresaČečovice, Čečovice, , Domažlice
KatastrČečovice u Bukovce
Památkově chráněné území

Popis památky

podle prohlášení za národní kulturní památku učiněné usnesením vlády ČSR č. 70 ze dne 24. února 1987, které bylo zrušeno podle § 2 nařízení vlády č. 147/1999 Sb. ze dne 16. června 1999 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a podle § 1 tohoto nařízení vlády prohlášeno za národní kulturní památku Dle evidenčního listu zprac. SÚPPOP Praha říjen 1970 : Orientov. jednolodí se stejně širokým polyg. chorem, k němuž ze severu přiléhá věž; střechy taškové, na věži cibul. báň s lucernou (plech). Průčelí zesílené opěrnými, jednou odstupněnými pilíři, je z pálených neomítaných cihel. Západní průčelí ukončuje trojúh. štít, posázený na obvodu kraby a ukončený křížem; jeho plochu pokrývá volný kamenný panel, pod křížem je pak vložena rozeta s bohatou kružbou. K severozáp. straně je připojen polyg. šnek. Okna lodí i choru jsou lomená, s profil. kamenným ostěním a kružbami; na kruchtu vede z jihu čtverc. okno s profil. ostěním. Hlavní portál je lomený s profil. ostěním a je umístěn v jižní straně lodi; ukončuje jej vysoký tympanon s vloženou kruchtou. Dvoupatr. věž je omítaná, v posledním patře členěná plochými lisenami; okna mají půlkruh. záklenky a jsou nečleněná. Interier lodi i choru je hladce omítán a zaklenut 4 poli křížové klenby a závěrem; žebra dosedají na polygon. zčásti plastikami doplněné konzoly, reliefy jsou i na kruhových svornicích. V záp. části lodi je vložena kruchta o 2 lomených arkádádch, které vyrůstají z hranol. pilíře, je podklenuta 2 kříž. klenbami. Její poprsník vyplňují volné kružbové čtyřlisty, římsa je pokryta reliefy. V ose kruchty je umístěn čtvercový arkýřový výstupek pro varhany, spočívající na pravoúhlé noze zdobené vimperky. Do šneku na kruchtě vede z podkruchtí lomený profil. portál, doplněný na archivoltě reliefy. V severní zdi choru je portál do sakristie, umístěné v podvěží, sklen. kříž. klenbou. Stavba ze 14. stol., věž zvýšena v let. 1717 - 24.

Přílohy

celek od Z, červenec 2002
Mapa kostel Čečovice
02 Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích - letecký pohled 2014
01 Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích - letecký pohled 2014