Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

zámek - zámeček

Název památkyzámek - zámeček
Rejstříkové číslo22183 /4-1437
ObecMladotice
AdresaMladotice, Černá Hať, , Plzeň-sever
KatastrČerná Hať
Památkově chráněné území

Popis památky

Dvůr ležící 6 km východně od Manětína. Poprvé zmiňována r. 1193. Její nejstarší osudy jsou spojeny s plaským klášterem, který ji však v r. 1577 prodává. Tehdy je poprvé uváděna tvrz, která zanikla po připojení k manětínskému panství v r. 1672. Na jejím místě byl později postaven hospodářský dvůr. Budovy hospodářského dvora obklopují ze tří stran velký obdélný prostor, kterému dominuje patrová obytná stavba, rizalitově vystupující. Příčně položená valbová střecha (krytá taškami bobrovkami) má v ose umístěnou diagonálně natočenou věžičku Pravou část hlavního křídla tvoří chlév se sedlovou střechou krytou eternitem, stropy do traverz. Levé křídlo navazuje v pravém úhlu na křídlo hlavní, je kratší, tvořené budovou špýcharu a býv. kovárny. Pravé křídlo na protější straně tvoří podélné stodoly postavené po r. 1956 na místě starší stodoly, která vyhořela. U dvora stojí socha sv. Jana Nepomuckého na soklu s kartuší a nápisem s chronogramem, dat. do r. 1736. Trojkřídlá dispozice hospodářského dvora: v hlavním křídle střední část obytná, jednopatrová, rizalitově vystupující, příčně položená valbová bobrová střecha s diagonálně natočenou věžičkou. Patrová část je zděná, omítaná, v přízemí trojdílné okno, v patře dvě obdélná s plochými rámy, nároží armován a, korunní římsa segmentovitě vyklenutá. K levé straně pokračuje přízemní část se sedlovou střechou s eternitem, se dvěma nově proraženými okny a vchodem, za ním dvoutraktová dispozice, chodba valeně klenutá se stlačenými lunetami po levé i pravé straně valené klenby s pětibokými lunetam, v patrové části místnost s valenou klenbou s pětibokými lunetami. Dále vlevo chlév, s novou přepážkou, valeně klenutý s lunetami.

Přílohy

chlévy I.,zámeček,chlévy II.