Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

venkovský dům

Název památkyvenkovský dům
Rejstříkové číslo101432 / 00000
ObecPlzeň
AdresaPlzeň, Božkov, 32600, Plzeň-město
KatastrBožkov
Památkově chráněné územíPlzeň 2 - Božkov

Popis památky

Z rozhodutí MK ČR čj. 16207/2004 : Dům vyzděný převážně z kamenného zdiva na podélném půdorysu je přízemní. Na sedlové střeše kryté taškami jsou tři vikýře typu "volské oko". Zápaní okapové průčelí orientované do ulice K Sadu má uprostřed vstup v pravoúhlém kamenném ostění, přístupný po jednom kamenném schodu. Dveře jsou dřevěné s nadstvětlíkem. Vpravo od vstupu je dvojice oken, vlevo jedno okno v ploché šambráně. Jižní štítové průčelí má v přízemí tři okna. Křídla oken jsou osazena v líci fasády, okna jsou zvýrazněna bareným rámováním v omítce. Korunová římsa je fabionová. Jižní trojúhelný štít rámuje široký plastický pás, v ploše štítu jsou dvě okénka v kamenném ostění ve tvaru ležatého odélníku, nad nimi ve vrcholu šítu je jedno menší pravoúhlé ležaté okénko v kamenném ostění. Severní štít je omítaný a bez okenních otvorů. Východní strana domku těsně přiléhá k domu sousední usedlosti. V interiéru má dům klaickou trojdílnou dispozici se vstupní síní, jižní světnicí, zadní světničkou a severní komorou. Proti vstupu do síně je prostor bývalé černé kuchyně, s půlkruhovým záklenkem dochovaným ve východní stěně (s největší pravděpodobností pozůstatek chlebové pece), odtud vpravo je vstup do zadní světničky. Stropy jsou trámové, omítané na rákos. V severní komoře se dochoval zděný nástěnný krb. V síni vlevo od vchodu je za dubovými dveřmi kryté dřevěné schodiště na půdu. Konstrukce krovu je o stojaté stolici.

Přílohy

od jihozápadu, únor 2004