Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

kaple sv. Václava

Název památkykaple sv. Václava
Rejstříkové číslo102077 /
ObecPlzeň
AdresaPlzeň, Doubravka, , Plzeň-město
KatastrDoubravka
Památkově chráněné území

Popis památky

Z rozhodnutí MK ČR čj. 3044/2006 ze dne 16.11.2006: Kaple stojí přibližně v ose původní západnější části Ústředního hřbitova za čelní zdí při silnici na Prahu, tvoří tu pohledovou dominantu hřbitova. Před pozdější přístavbou krematoria od H. Zápala ve 20. letech 20. století to byla hlavní pohledová dominanta hřbitova. Kompozičně je kaple syntézou centrálního a podélného typu - ústřední nejširší prostor lodi je po podélné ose prodloužen o užší a mělčí rivalit s hlavním vstupem a věží v ose, uvnitř s funkcí podkruchtí a kruchty, na protější straně je situováno kněžiště stejně široké, směrem do hloubky se dále nálevkovitě zužují, k němuž jsou po bocích připojeny nižší prostory sakristií. Hlavní výškovou dominantu kaple tvoří hranolovitá věž v ose vstupního průčelí se strmou stanovou střechou, centrální a nejširší prostor lodi výškově akcentuje ještě osmiboká kupole se stanovou střechou, která současně prostor lodi osvětluje shora. Další už méně výrazné pohledové akcenty tvoří trojúhelné štíty bočních stěn lodi a také předstupující portikus před hlavním vchodem se schodištěm z obou stran, jehož čelní strana je opatřena štítem a způsob vimperku. Prostor lodi je opatřen kupolovou klenbou na pendentivech, v ní celkem čtyři symetrická půlkruhová okénka v trojúhelných lunetách. Kůr je nesen celkem čtyřmi poměrně tenkými sloupky s krychlovými hlavicemi, plné zděné profilované zábradlí kůru, opatřené na čelní straně štukovými reliéfy na motivy stylizovaných rozvilin, prostorově předstupuje ve střední části způsobem, který nejvíce připomíná barokní kruchty. Boky lodi frankovány volnými sloupy stejného druhu i velikosti jako u kruchty, nesoucími vždy výrazný pas. Stejně akcentován je i vítězný oblouk a zadní užší prostor před hlavním oltářem. Loď osvětlují z boku velká sdružená dvojitá okna románského typu. Podlaha je pokryta obdélnými mramorovými deskami světlešedě žíhanými. Dveře do sakristie v obou bočních zešikmených stěnách kněžiště jsou obdélné dřevěné, profilované a jednokřídlé, opatřené nahoře vodorovnou římsou, typově novorenesanční, v přirozené barvě dřeva.