Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

socha sv. Jana Nepomuckého

Název památkysocha sv. Jana Nepomuckého
Rejstříkové číslo21714 /4-428
ObecPřeštice
AdresaPřeštice, Přeštice, , Plzeň-jih
KatastrPřeštice
Památkově chráněné území

Popis památky

Polopostava sv.J.Nepouckého, dílo A.Brauna z roku 1740, které bylo do Přeštic darováno v roce 1866, z kostela sv.Mikuláše v Praze. Dne 11.6.1987 obdržen dopis č.j,. 3947/87 o rekonstrukci kostela sv.Mikuláše, který doporučuje poloplatiku vrátit zpět na původní místo.Roku 1988 MK ČSR zahájilo řízení o zrušení zápisu .Rozhodnutím OK ONV Plzeň-jih, č.j.324/87 ze dne 29.10. 1987 poloplastika vrácena do niky kostele sv.Mikuláše v Praze. Na nově opraveném mostě je na druhé straně ( na straně k Horšicům ) než bývala socha osazena kopie s nápisem. Formu a odlitek zhotovil Líbal J. ,Praha 1998 . Socha osazena na visutém rameni,které vede z konstrukce mostu a na této je na pískovcovém kvádru s bosáží osazena kopie poprsí J.Nepomuckého . Dle pasportizace SÚRPMO Praha, okres Plzeň - jih, prosinec 1978 - Postava sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Úhlavu. Vysoce kvalitní pozdně barokní pískovcová postava nadživotní velikosti. Poškozena, obličejová část hlavy uražena. Světec drží diagonálně kříž v obou rukou (pozdně barokní typ ikonografie sv. Jana Nepomuckého). Vysoká hodnota plastiky a precizní provedení některých jejích částí (především ruce), ukazují ke vzniku v pozdním okruhu M. B. Brauna. Socha vztyčena na mladším podstavci z 19. století s věnovacím nápisem na mramorové desce. Plastika je prací Antonína Brauna z r. 1735 a původně zdobila průčelí chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze. Do Přeštic přenesena mezi l. 1782 - 1785, kladrubský klášter skupoval řadu uměleckých děl z klášterů dříve zrušených. Stávající sokl plastiky pochází však až z druhé poloviny 18. století. Stav sochy vyžaduje naléhavě odborné restaurace.

Přílohy

socha na mostě