Jste zde

Zveřejňování schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 (schválen usnesením č. 879/18 dne                17. 12. 2018) je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Plzeňského kraje:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/rozpocet-plzenskeho-kraje

V listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Odbor ekonomický, Oddělení rozpočtu a financování, číslo dveří E 402.