Jste zde

Zveřejňování schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2018, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

SCHVÁLENÝ ROZPOČET  A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU  PLZEŇSKÉHO KRAJE je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/rozpocet-plzenskeho-kraje

a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Odbor ekonomický, Oddělení rozpočtu a financování, číslo dveří E 402.