Jste zde

Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019"

Rada Plzeňského kraje schválila dne 26. 8. 2019 usnesením č. 3847/19  vyhlášení dotačního programu „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019“.

Dotační program pro střední školy „NADÁNÍ 2019“

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program „Nadání“ (dříve TALENT). Cílem programu je podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky...

Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3691/19 ze dne 24. 6. 2019 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech"...

Stránky