Jste zde

Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ a k jeho administraci vydává pravidla. Ta stanoví jednotný postup pro  poskytování finanční podpory obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále též JSDHO).

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3021/19 ze dne 21. 1.  2019 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019...

Aktualizováno dne 25.01.2019 - 07:40

Dotační program Ekologické investiční projekty 2019

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3020/19 ze dne 21. 1. 2019 Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, jehož účelem je podpora zpracování projektových dokumentací. Pravidla dotačního programu jsou přílohou tohoto sdělení…

Dotační program Ochrana přírody 2019

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 2900/18 ze dne 27. 12. 2018 dotační program Ochrana přírody 2019, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 07.01.2019 - 15:15

Stránky