Jste zde

Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Dotační program pro střední školy „NADÁNÍ 2019“

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program „Nadání“ (dříve TALENT). Cílem programu je podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky...

Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3691/19 ze dne 24. 6. 2019 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech"...

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo"

Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo“...

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, třetí kolo“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 5. 2019 usnesením č. 3487/19 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo“.

Dotační program je zaměřený na podporu těchto druhů a forem sociálních služeb:

•        Domy na půl cesty

•        Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby

Vyhlášení dotačního programu upravuje účel a důvod dotace, okruh oprávněných osob, způsob podání žádosti, lhůtu pro podání žádosti apod. Dále stanoví ukazatele finanční podpory - sazeb úhrad (od uživatelů) a obvyklé (průměrné) měsíční náklady.

Realizace tohoto dotačního programu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3487/19 ze dne 20. 5. 2019, a to

  • Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, třetí kolo“,
  • Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ a

dále dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 607/17 ze dne 22. 5. 2017, a to

  • Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat také v souladu se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020“, kterou schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3489/19 ze dne 20. 5. 2019.

Žádost o neinvestiční dotaci pro rok 2020 lze podávat v termínu od 24. 6. 2019 do 10. 7. 2019 prostřednictvím elektronické aplikace eDotace. Žádost bude podána jako jeden skenovaný soubor elektronické přílohy, a to ve formátu *.pdf.

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178

Lucie Smoláková, lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, 377 195 465

Stránky