Jste zde

Životní prostředí

Dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 245/17 ze dne 23. 1. 2017 dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Spolupráce včelařů a Plzeňského kraje

Za účasti členky rady pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. Radky Trylčové se   4. 1. 2017 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo setkání se zástupci okresních organizací Českého svazu včelařů (ČSV).  

Aktualizováno dne 20.01.2017 - 09:59

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 117/16 ze dne 12. 12. 2016 Dotační program variantní studie odkanalizování obcí 2017 s Dotačním titulem variantní studie odkanalizování obcí 2017, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 06.01.2017 - 09:17

Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 118/16 ze dne 12. 12. 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2017 s Dotačním titulem vodohospodářské infrastruktury 2017, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Dotační titul Ochrana přírody 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 116/16 ze dne 12. 12. 2016 dotační program Ochrana přírody 2017 s dotačním titulem Ochrana přírody 2017, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...