Jste zde

Životní prostředí

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 2765/18 ze dne 10. 12. 2018 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 10.01.2019 - 14:02

Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Plzeňský kraj má zpracovanou Studii na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky. Tato Studie navrhuje komplexní soubor celkem 174 opatření, která by měla vést ke zlepšení stávajícího stavu, kdy je rekreační využití přehrady v průběhu letní sezóny výrazně ovlivněno masivním rozvojem sinic. 

Aktualizováno dne 09.01.2019 - 07:47

Dotační program Ochrana přírody 2019

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 2900/18 ze dne 27. 12. 2018 dotační program Ochrana přírody 2019, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 08.01.2019 - 17:39

Revitalizace obory Horšov plní svou funkci

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová se seznámila s dokončeným projektem „Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity“...

Aktualizováno dne 08.03.2018 - 10:40