Jste zde

Životní prostředí

Revitalizace obory Horšov plní svou funkci

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová se seznámila s dokončeným projektem „Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity“...

Aktualizováno dne 08.03.2018 - 10:40

Kalamitní stav kůrovce v lesích

V loňském roce došlo v lesích na území Plzeňského kraje k výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Množství dříví napadeného tímto škůdcem dosáhlo ke konci roku 2017 téměř 0,5 mil. m3.  Vzhledem k rozsahu a způsobu poškození lesních porostů se jedná o stav kalamitní ...

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1580/18 ze dne 22. 1.  2018 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Dotační program podpora protipovodňových opatření 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1430/17 ze dne 11. 12. 2017 Dotační program podpora protipovodňových opatření 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Dotační program variantní studie odkanalizování obcí 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1429/17 ze dne 11. 12. 2017 Dotační program variantní studie odkanalizování obcí 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

 

Aktualizováno dne 13.12.2017 - 09:10

Dotační program Ochrana přírody 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1431/17 ze dne 11. 12. 2017 dotační program Ochrana přírody 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

 

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 117/16 ze dne 12. 12. 2016 Dotační program variantní studie odkanalizování obcí 2017 s Dotačním titulem variantní studie odkanalizování obcí 2017, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 06.01.2017 - 09:17

Stránky