Jste zde

Zdravotnictví

Informace pro zdravotnické pracovníky

Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále ÚZIS ČR) tj. správce Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP) informuje prostřednictvím správního orgánu Krajského úřadu Plzeňského kraje o zřízení NRZP a upozorňuje na zákonnou povinnost vyplývající ze ustanovení § 77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).