Jste zde

Zásady územního rozvoje

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK pro VP

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje vymezující koridory pro zdvojení vedení ZVN 400kV na území Plzeňského kraje. Návrh byl projednán s dotčenými orgány, každý mohl uplatnit připomínky a k návrhu vydalo MMR ČR souhlasné stanovisko.

Návrh je v listinné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování.

Dne 27. dubna 2018 se uskuteční veřejné projednání.

Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a návrh Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území na základě požadavku oprávněného investora, společnosti NET4GAS, s.r.o.

Aktualizováno dne 06.02.2018 - 09:30