Jste zde

Zásady územního rozvoje

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na základě požadavku oprávněného investora, společnosti ČEPS a.s. Navrhované koridory pro zdvojení vedení ZVN 400kV na území Plzeňského kraje vyplývají také z Politiky územního rozvoje ČR 2015.