Jste zde

Zásady územního rozvoje

Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK pro VP

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na základě požadavku oprávněného investora, společnosti NET4GAS, s.r.o., vymezit koridor pro umístění zdvojení plynovodu GAZELA.