Jste zde

Zápisy z porad

Zápisy z porad se stavebními úřady

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení stavebního řádu, jako nadřízený orgán obecných stavebních úřadů, pořádá pravidelně třikrát do roka porady se stavebními úřady. Na poradách se řeší aktuální problémy spjaté s aplikací stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, na porady jsou i jako hosté zváni pracovníci dotčených orgánů (např. hasičský záchranný sbor, vodoprávní úřad, silniční správní úřad) nebo jiných orgánů, se kterými stavební úřad přichází do styku (např. katastrální úřad). Na poradách jsou také zodpovězeny konkrétní dotazy stavebních úřadů. Zápisy z těchto porad naleznete v příloze tohoto článku.

Aktualizováno dne 23.05.2019 - 07:11