Jste zde

Vymezení pojmů

Působnost obecnich živnostenských úřadů

Působnost obecních živnostenských úřadů je stanovena v § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno dne 11.01.2018 - 14:39

Provozovna podnikatele

Definice pojmu provozovna, povinnosti podnikatele spojené s provozovnou. Prodej pomocí automatů.

Aktualizováno dne 20.07.2017 - 10:24

Co je živnost a kdy hovoříme o živnostenském podnikání

Dle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

Aktualizováno dne 10.03.2014 - 10:03

Přerušení provozování živnosti

Způsob přerušení provozování živnosti, povinnosti související s oznámením o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, sankce za neoznámení přerušení provozování živnosti.