Jste zde

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje

 

Předseda výboru  
Iva Hořanová od 27.1.2014 ČSSD
Členové výboru  
Ing. Milena Stárková ČSSD
Mgr. Igor Ježek – nečlen ZPK ČSSD
Mgr. Josef Kožnar – nečlen ZPK ČSSD
RSDr. Zdeňka Hornofová nečlen ZPK KSČM
Jana Šimková nečlen ZPK KSČM
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta KSČM
Mgr. Martin Baxa ODS
Eva Trůková nečlen ZPK ODS
Mgr. Radka Trylčová ODS
Mgr. Pavel Princ nečlen ZPK TOP09+S
doc. Ing. Josef Průša, CSc. od 17.6.2013 nečlen ZPK ZČU
Jiří Winkelhöfer od 17.6.2013 nečlen ZPK KHK
Ing. Eva Kaderová od 17.6.2013 nečlen ZPK OS ČMKOS
Bc. Eva Syrovátková od 17.6.2013 nečlen ZPK učitelka

ZPK = Zastupitelstvo Plzeňského kraje

Aktualizováno dne 14.02.2014 - 09:12