Jste zde

Výběrová řízení

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 186

logo OPVK

Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, s názvem "Dodávka vybavení pro obor kosmetické služby pro SOU Domažlice (4. vyhlášení)", vyhlášené v termínu od 6. 5. 2014 do 20. 5. 2014

Aktualizováno dne 18.02.2015 - 13:50

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 190

logo OPVK

s názvem "Nákup výpočetní techniky" Církevní střední odborné školy Spálené Poříčí vyhlášené v termínu od 5. 6. 2014 do 20. 6. 2014

Aktualizováno dne 12.02.2015 - 15:52

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 199

logo OPVK

s názvem "Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační a fotografickou práci – 2. vyhlášení", Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, vyhlášené v termínu od 14. 11. 2014 do 1. 12. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 188

logo OPVK

s názvem "Pořízení vybavení (ICT) pro další vzdělávání v oblasti EVVO" obecně prospěšné společnosti Úhlava vyhlášené v termínu od 19. 5. 2014 do 6. 6. 2014

Aktualizováno dne 31.10.2014 - 14:14

Zrušení výzvy veřejné zakázky VZ 198

logo OPVK

Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 s názvem "Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační a fotografickou práci" vyhlášené v termínu od 8. 10. 2014 do 24. 10. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 193

logo OPVK

s názvem "Výběr dodavatele interaktivní tabule a IT včetně SW a zaškolení" zadavatele Bohemia Training Institut s.r.o. vyhlášené od 4. 7. 2014 do prodlouženého termínu 1. 8. 2014

Aktualizováno dne 09.09.2014 - 13:12

Stránky