Jste zde

Voda

Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Plzeňský kraj bude mít studii, jejímž cílem je zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži Hracholusky na řece Mži. Studii zpracuje sdružení společností VRV a.s. a DHI a.s. a předání by mělo proběhnout do konce roku 2018...

Aktualizováno dne 10.01.2019 - 11:27

Studie ochrany vod Plzeňského kraje

portal_krajina a voda.jpg

V roce 2004 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě AQUATEST a.s., Praha.

Aktualizováno dne 02.01.2017 - 10:52

Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje

skladka

V květnu roku 2005 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje jako jedna z části Koncepce ochrany vod. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě VODNÍ ZDROJE a.s., Komunardů 309/6, Praha 7.

Aktualizováno dne 29.12.2016 - 13:06

Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje

V roce 2004 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě Hydroprojekt Praha CZ.

Aktualizováno dne 29.12.2016 - 13:06

Informace o schválení plánů dílčích povodí

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 13. 6. 2016 pod číslem usnesení 1310/16 schválilo v souladu s § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro území Plzeňského kraje Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.

Stránky