Jste zde

Voda

Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Plzeňský kraj bude mít studii, jejímž cílem je zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži Hracholusky na řece Mži. Studii zpracuje sdružení společností VRV a.s. a DHI a.s. a předání by mělo proběhnout do konce roku 2018...

Aktualizováno dne 10.01.2019 - 11:27

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 2765/18 ze dne 10. 12. 2018 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 07.01.2019 - 10:47

Studie ochrany vod Plzeňského kraje

portal_krajina a voda.jpg

V roce 2004 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě AQUATEST a.s., Praha.

Aktualizováno dne 02.01.2017 - 10:52

Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje

skladka

V květnu roku 2005 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje jako jedna z části Koncepce ochrany vod. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě VODNÍ ZDROJE a.s., Komunardů 309/6, Praha 7.

Aktualizováno dne 29.12.2016 - 13:06

Stránky