Jste zde

Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

VPS Staňkov x Hlohovčice

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Hlohovčice

VPS Staňkov x Poděvousy

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Poděvousy

VPS Staňkov x Osvračín

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Osvračín

VPS Kralovice x Hvozd

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Hvozd