Jste zde

Veřejné sbírky

Zákon o veřejných sbírkách

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou tohoto článku.

Aktualizováno dne 12.02.2019 - 12:31

Veřejné sbírky - vzory dokumentů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad zpracoval vzory dokumnetů pro konání veřejných sbírek, a to podle právního stavu platného od 1.7.2012.

Aktualizováno dne 19.11.2018 - 11:47

Veřejné sbírky po 1.červenci 2012

Dne 1.7.2012 se stane účinnou rozsáhlá novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), která přinese řadu zásadních změn, které se dotknou oznamovatelů, přispěvatelů a dotčených správních orgánů.

Aktualizováno dne 03.08.2012 - 11:59

Novela zákona o veřejných sbírkách

Dne 1. července 2008 nabyde účinnosti novela zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se mimo jiné novelizuje i zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.