Jste zde

Veřejná doprava

Předběžné tržní konzultace II - finanční model

Plzeňský kraj, IČO: 70890366, se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“), si vás tímto dovoluje informovat, že má v úmyslu zahájit zadávací řízení na veřejnou/é zakázku/y, jejímž/jejichž předmětem (dále jen „veřejná zakázka“) bude zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě v Plzeňském kraji (dále jen služby)...

Předběžné tržní konzultace - finanční model

Plzeňský kraj, IČO: 70890366, se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“), si vás tímto dovoluje informovat, že má v úmyslu zahájit zadávací řízení na veřejnou/é zakázku/y, jejímž/jejichž předmětem (dále jen „veřejná zakázka“) bude zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě v Plzeňském kraji (dále jen služby)...

 

Předběžné tržní konzultace – technická specifikace vozidel

Informujeme Vás tímto, že Plzeňský kraj, IČO: 70890366, se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“), má v úmyslu zahájit zadávací řízení, jehož/jejichž předmětem bude zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě v Plzeňském kraji.

Aktualizováno dne 28.02.2018 - 08:00

Oznámení o uzavření smlouvy dle § 19 odst. 5 zákona 194/2010 Sb. a informace o smlouvě – projekt Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy

Dle §19 odst. 5 zákona č. 194/2010 Sb., oznamuje Plzeňský kraj  uzavření smlouvy v rámci realizace projektu Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy a dle Článku 7, odst. 3 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj  informace o smlouvě uzavřené v rámci realizace projektu Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy. Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Tisková zpráva k návrhu železničního jízdního řádu 2013/14

Vzhledem k tomu, že uzávěrka návrhu železničního jízdního řádu 2013/2014 proběhla v dubnu tohoto roku, je  zveřejňovaný železniční jízdní řád 2013/2014 značně neaktuální. Proto je doplněn dokumentem „Projednávané změny“ a bez tohoto dokumentu nelze návrh železniční jízdního řádu 2013/2014 brát jako úplný. Při seznamování s návrhem železničního jízdního řádu 2013/2014 je nutno brát v úvahu oba dokumenty.

Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) od 01.04.2012

IDP zajišťuje dopravní obslužnost v Plzni a centrální části Plzeňského kraje tj. na území 44 obcí od roku 2002. Rada Plzeňského kraje 15. září 2011 rozhodla o  rozšíření Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP) o 150 obcí tj. na území celkem 194 obcí od 1. dubna 2012...

Aktualizováno dne 14.01.2013 - 14:21