Jste zde

Územní rozhodování a stavební řád

Systém stavebně technické prevence

V příloze se nachází základní informace o systému stavebně technické prevence. Podrobnější informace lze pak získat na internetových stránkách uvedených v přiloženém souboru.