Jste zde

Územní plány a další nástroje územního plánování

Územní plány a další nástroje územního plánování obcí

Odkaz na Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje kde jsou k dispozici územní plány a další nástroje úuzemního plánování na úrovni obcíZdrojem popisných dat je databáze Ústavu územního rozvoje iLAS. Zdrojem grafických dat a příloh je Plzeňský kraj. Data mají pouze informativní charakter a nenahrazují platnou územně plánovací dokumentaci.