Jste zde

Územní plánování

Porada s pořizovateli ÚPD - Babylon - duben 2019

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal ve dnech 25. - 26. dubna 2019 výjezdní dvoudenní poradu pro pořizovatele územních plánů na území Plzeňského kraje.

Seznam oprávněných investorů

Krajský úřad Plzeňského kraje má od 1. ledna 2018 za povinnost vést seznam oprávněných investorů a tento seznam zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Porada s pořizovateli ÚPD - prosinec 2017

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal ve dnech 7.-8. 12. 2017 výjezdní dvoudenní poradu pro úřady územního plánování i další obce pořizující územní plány na území Plzeňského kraje.

Seminář pro ÚÚP a OOP Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje uspořádal společnou poradu pro zástupce jednotlivých obcí s rozšířenou působností na úseku územního plánování (ÚÚP) a pro zástupce orgánů ochrany přírody (OOP).

Porada s pořizovateli územních plánů - březen 2016

Dne 15. března 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal poradu pro úřady územního plánování a další obce pořizující územní plány z Plzeňského kraje. Byly prezentovány aktualizované přístupy k jednotlivým fázím pořizování ÚPD a připomínány povinnosti vyplývající ze stavebního zákona. V příloze naleznete příslušné prezentace dle probíraných témat.

Seminář ke stavebnímu zákonu

Dne 21. ledna 2016 upořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s Plzeňským krajem a především s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR seminář k výkladu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Seminář se uskutečnil v Chebu a byl určen pro pořizovatele a zpracovatele působící na území obou pořádajících krajů.

Stránky