Jste zde

Územní plánování

Seznam oprávněných investorů

Krajský úřad Plzeňského kraje má od 1. ledna 2018 za povinnost vést seznam oprávněných investorů a tento seznam zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Porada s pořizovateli ÚPD - prosinec 2017

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal ve dnech 7.-8. 12. 2017 výjezdní dvoudenní poradu pro úřady územního plánování i další obce pořizující územní plány na území Plzeňského kraje.

Seminář pro ÚÚP a OOP Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje uspořádal společnou poradu pro zástupce jednotlivých obcí s rozšířenou působností na úseku územního plánování (ÚÚP) a pro zástupce orgánů ochrany přírody (OOP).

Porada s pořizovateli územních plánů - březen 2016

Dne 15. března 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal poradu pro úřady územního plánování a další obce pořizující územní plány z Plzeňského kraje. Byly prezentovány aktualizované přístupy k jednotlivým fázím pořizování ÚPD a připomínány povinnosti vyplývající ze stavebního zákona. V příloze naleznete příslušné prezentace dle probíraných témat.

Seminář ke stavebnímu zákonu

Dne 21. ledna 2016 upořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s Plzeňským krajem a především s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR seminář k výkladu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Seminář se uskutečnil v Chebu a byl určen pro pořizovatele a zpracovatele působící na území obou pořádajících krajů.