Jste zde

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje projednalo dne 15.6.2009 usnesením č. 145/09 Územně analytické podklady Plzeňského kraje. Jedná se nový nástroj územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., který bude využíván jako hlavní podklad pro aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

Aktualizováno dne 19.09.2013 - 10:29