Jste zde

Úřední deska

Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů

Informace Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod, o aktualizaci mapové vrstvy ochranných pásem vodních zdrojů a žádost uživatelům zdrojů vody o kontrolu souladu zákresu vymezení ochranných pásem s obsahem platných dokumentů, které se k vodnímu zdroji vztahují.

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Klatovy – Chaloupky” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznamujeme veřejnosti vydání rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení doručovaného veřejnou vyhláškou k záměru „Průmyslový park Klatovy – Chaloupky” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Klatovy)...

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „Plzeň – fluidní sušárna odvodněných kalů ČOV“ dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Oznámení o vydání rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení  k záměru „Plzeň - fluidní sušárna odvodněných kalů ČOV” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o vydání Rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Plzeň – fluidní sušárna odvodněných kalů ČOV“

Oznámení o vydání Rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení  k záměru „Plzeň – fluidní sušárna odvodněných kalů ČOV” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Klatovy - Chaloupky” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Klatovy - Chaloupky” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Klatovy)...

Rozhodnutí o odvolání č. j. PK-RR/79/18 ze dne 20.02.2018

Rozhodnutí o odvolání města Rokycany a p. Michala Pocha proti rozhodnutí Městského úřadu Rokycany, odboru stavebního č.j. MeRo/5667/OST/17 ze dne 17.10.2017 o dodatečném povolení stavby "změna využití areálu sběrny druhotných surovin na parkoviště společnosti Hutchinson" na pozemku st. p. 3895 a parc. č. 257/5 v k. ú. Rokycany.

Aktualizováno dne 16.03.2018 - 07:30

Skládka odpadů Kladruby - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Skládka odpadů Kladruby” provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost EKODEPON s.r.o., IČO: 49 79 09 27, se sídlem Lažany 36, Černošín, 349 01 Stříbro.

Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice” provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost SLUŽBY OBCE STRAŠICE s. r. o., IČO: 26 33 17 05, se sídlem Strašice 40, 338 45 Strašice.

Stránky