Jste zde

Úřední deska

rozhodnutí o odvolání č.j. PK-RR/4583/17

ve věci odvolání pana Petra Vachovce proti rozhodnutí Městského úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby č.j. 3336/2016/MěÚSP-9 ze dne 08.09.2017 o dodatečném povolení stavby veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 213/5, 213/81, 225/7, 225/39,  228/78, 228/79, 1430/1, 1430/16, 1430/23, 1430/24 v katastrálním úřadu Starý Plzenec

Oznámení o ztrátě služebního průkazu

Věc: oznámení o ztrátě služebního průkazu paní Hany Mlynářové, referentky Oddělení živnostenský úřad Odboru správního a živnostenského Magistrátu města Liberce

Stránky