Jste zde

Úřední deska

Oznámení - odchylný postup dle zákona 114/1992 Sb., Klatovské Rybářství a. s.

Oznámení o zahájení řízení na žádost právnické osoby Klatovského rybářství a. s., se sídlem K Letišti 442, 339 01 Klatovy, IČ 29087911 o převzetí řízení ve věci  stanovení odchylného postupu při prevenci závažných hospodářských škod působených kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo) dle § 5a a § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění na rybnících využívaných žadatelem k rybochovnému hospodaření. Důvodem žádosti je skutečnost, že rybníky se nacházejí na území Plzeňského kraje na správním území  obcí s rozšířenou působností a věcně a místně příslušných orgánů ochrany přírody: Městského úřadu Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Stod, Sušice, Stříbro, Magistrátu města Plzně, Nepomuk, Nýřany, Klatovy a Tachov.

Úplné znění oznámení je uvedeno v příloze

Bezúplatný převod silnice

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat silnici, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předána k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, Plzeň 326 00, IČO: 72053119 .......

 

Bezúplatný převod silnice

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat silnici, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předána k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, Plzeň 326 00, IČO: 72053119 .......

 

Bezúplatný převod části silnic

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat silnice, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, Plzeň 326 00, IČO: 72053119.......

 

Stránky