Jste zde

Úřední deska

VV - Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a návrh Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území na základě požadavku oprávněného investora, společnosti NET4GAS, s.r.o.

Návrh byl projednán s dotčenými orgány, dostal souhlasné stanovisko od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a bude veřejně projednán dle § 39 stavebního zákona.

Stránky