Jste zde

Úřední deska

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o  zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Bolevec, Křimice, Plzeň, Radčice u Plzně) ...

Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Zvýšení skladovací kapacity pro NM a BA", doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení  k záměru „Zvýšení skladovací kapacity pro NM a BA” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Stránky