Jste zde

Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.7 integrovaného povolení pro zařízení "Závod chovu prasnic Plánice"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Závod chovu prasnic Plánice“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Lubská zemědělská, a.s., se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 25245571.

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Závod Petrovice – zlepšení chovu prasat” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Závod Petrovice – zlepšení chovu prasat” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Petrovice u Měčína) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.6 integrovaného povolení pro zařízení "Chov prasat Velká Černá Hať"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Velká Černá Hať“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Žihelský statek, a.s., se sídlem Žihle 106, 331 65 Žihle, s přiděleným IČO 49788744.

Stránky