Jste zde

Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.1 integrovaného povolení pro zařízení "Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou"

Krajský úřad Plzeňského kraje oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.1 integrovaného povolení pro zařízení "Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou" provozovatele, kterým je společnost Česká drůbež s.r.o., se sídlem Velký Malahov 39, 346 01 Horšovský Týn, s přiděleným IČO 25212044.

Stránky