Jste zde

Úřední deska

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „MEA Metal Applications, s.r.o., výrobní hala“, doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení k záměru „MEA Metal Applications, s.r.o., výrobní hala“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Odůvodněný písemný závěr zjišťovacího řízení k záměru „Výrobna betonových dílců a výrobna betonových směsí BERGER beton, závod Litice” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Odůvodněný písemný závěr zjišťovacího řízení k záměru „Výrobna betonových dílců a výrobna betonových směsí BERGER beton, závod Litice” dle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Valcha) ...

Oznámení o vydání odůvodněného písemného závěru zjišťovacího řízení k záměru „Výrobna betonových dílců a výrobna betonových směsí BERGER beton, závod Litice” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání  odůvodněného písemného závěru zjišťovacího řízení k záměru „Výrobna betonových dílců a výrobna betonových směsí BERGER beton, závod Litice” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Valcha) ...

Rozhodnutí v odvolacím řízení ve věci stavebního povolení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí v odvolacím řízení ve věci stavebního povolení na stavbu „Ledce – stavební úpravy pro zajištění dopravní obslužnosti sportovního areálu, zvýšení bezpečnosti chodců a bezbariérové řešení na PK – zóna 30“.

Zahájení zjišťovacího řízení ke změně záměru „Modernizace mléčné farmy Draženov” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke změně záměru „Modernizace mléčné farmy Draženov" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Stránky