Jste zde

Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "LASSELSBERGER, s.r.o., lokalita Chlumčany"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "LASSELSBERGER, s.r.o., lokalita Chlumčany" provozovatele, kterým je společnost LASSELSBERGER, s.r.o., se sídlem Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, s přiděleným IČO 25238078.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání

Rozhodnutí ze dne 15. června 2017 o odvolání doručeného dne 19. dubna 2017, proti rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, odboru dopravy ze dne 7. září 2016 ve věci stavby Rekonstrukce návsi Radošice.

Výzva k odstranění vad žádosti - výjimka ze zákona 114/1992 Sb.

Výzva k odstranění vad žádosti ve věci udělení souhlasu s vypouštěním zvláště chráněných živočichů  odchovaných v přímé péči člověka do volné přírody podle ust. § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,  žadatele fyzické osoby podnikající - Jan Pipek s místem podnikání Rumjancevova 65/20a, 46001 Liberec I - Staré Město.

úplné znění výzvy viz příloha

usnesení o přerušení - výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb.

Usnesení o přerušení ve věci udělení souhlasu pro fyzickou osobu podnikající - Jan Pipek s místem podnikání Rumjancevova 65/20a, 46001 Liberec I - Staré Město k prodeji rojů a vypouštění ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha  čmeláka zemního (Bombus terestris terestris) z umělého chovu původem z Polska na správním území Plzeňského kraje.

úplné znění usnesení viz příloha

 

Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zajištění škod jako důsledku antropogenní činnosti – Hornobřízské oprámy” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání závěru zjišťovacího řízení  k záměru „Zajištění škod jako důsledku antropogenní činnosti – Hornobřízské oprámy” podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Horní Bříza) ...

Stránky