Jste zde

Úřední deska

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „BUSINESS PARK VEJPRNICE – 2. ETAPA” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „BUSINESS PARK VEJPRNICE – 2. ETAPA” dle  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Vejprnice) ...

Stránky