Jste zde

ÚAP ORP Plzeň

Úplná aktualizace ÚAP ORP Plzeň 2012

ORP Plzen

První úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Plzeň v roce 2010. Aktualizace výkresů leden/duben 2012.

Aktualizováno dne 19.09.2013 - 09:16