Jste zde

Střediska volného času (Domy dětí a mládeže)

Adresář středisek volného času

Adresář SVČ v Plzeňském kraji

Střediska volného času poskytují zájmové vzdělávání dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, tj. zájmovou činnost zaměřenou na různé oblasti činností dětem, mládeži, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti, a to formou pravidelné činnosti (zájmové kroužky), příležitostné činnosti (akce pro veřejnost), spontánních aktivit (otevřené kluby pro neorganizované), táborů a pobytových akcí, soutěží, osvětové činnosti i individuální práce. SVČ také nabízejí výukové programy pro školy, adaptační programy v rámci prevence sociálně patologických jevů a další aktivity.

Aktualizováno dne 22.01.2019 - 14:35

Informační brožura - volnočasová zařízení pro děti v našem kraji

Informační brožura - SVČ v Plzeňském kraji

Vážení rodiče, předkládáme vám informační brožurku, která má za cíl seznámit vás s možnostmi, jak mohou trávit svůj volný čas děti a mládež v našem kraji. Věříme, že tento materiál pomůže k orientaci v bohaté nabídce, kterou SVČ v našem kraji nabízejí. Přejeme vám, abyste si pro své děti vybrali takovou činnost, která je nejen zaujme, ale přispěje i k rozvoji jejich osobnosti.

Aktualizováno dne 04.04.2014 - 09:29

K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

MŠMT ČR společně s Národním institutem dětí a mládeže od října 2012 realizují národní projekt, který se zabývá dvěma klíčovými aktivitami - aplikací nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání a metodickou podporou uznávání neformálního vzdělávání.

Celostátní setkání ředitelů středisek volného času

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2013 se v Plzni uskutečnil celostátní seminář ředitelů středisek volného času (domů dětí a mládeže). Na programu byly vzdělávací dílny i ocenění ředitelů za jejich celoživotní práci pro děti a mládež.

Aktualizováno dne 27.11.2013 - 11:22

Ocenění náměstka hejtmana ministrem školství

Ocenění ministrem

Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, byl oceněn ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Josefem Dobešem za dlouholetou poctivou práci, kterou vykonal v péči o děti a mládež. Mezi řediteli středisek volného času získal mimořádné ocenění Roman Kuběna, ředitel Domu dětí a mládeže Stod.

Aktualizováno dne 07.03.2012 - 11:57